Chrzan s.r.o.

Adresa / Sídlo spoločnosti:

Dubová 2714/1
08501 Bardejov
Slovenská republika / EÚ

tel.: +421918376940
tel.: +421905567578

IČO: 36 460 320
DIČ: 2021433480
IČDPH: SK2021433480

Spoločnosť Chrzan s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 11602/P.
Spoločnosť Chrzan s.r.o. je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Vedenie spoločnosti

Mgr. František Chrzan, konateľ
tel.: +421905567578
e-mail: f.chrzan@chrzan.sk

Ing. Marek Chrzan, konateľ
tel.: +421918376940
e-mail: m.chrzan@chrzan.sk

Cenové ponuky, objednávky, rezervácie

Ing. Marek Chrzan
tel.: +421918376940
e-mail: m.chrzan@chrzan.sk

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2942458815/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4245 8815, SWIFT: TATRSKBX

OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 16805831/5200
IBAN: SK84 5200 0000 0000 1680 5831, SWIFT: OTPVSKBX

 

Ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom, cestovným kanceláriám, základným a stredným školám, tanečným súborom a hudobným telesám ako i všetkým ostatným klientom za doterajšiu dôveru. Vďaka vám môžeme každodenne pracovať na skvalitňovaní našich služieb tak, aby sme mohli na našich spoločnýych cestách spĺňať neustále rastúce požiadavcky vás - cestujúcich na kvalitu, bezpečnosť a pohodlie samotnej prepravy a rovnako na ochotu, ústretovosť a prístup vodičov pri každom zájazde či výlete.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Kolektív pracovníkov Chrzan s.r.o.