Dotazník spokojnosti klienta

Vážený klient/obchodný partner,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa rozhodli využiť naše služby v oblasti prepravy osôb autobusovou dopravou. Veríme, že ste boli so službami, ktoré Vám boli počas Vašej prepravy poskytnuté spokojní.

Vzhľadom k neustálej snahe zlepšovania našej práce a zvyšovania spokojnosti Vás, našich klientov/obchodných partnerov sme sa rozhodli využiť možnosť spoznať Vaše názory a postrehy na našu činnosť prostredníctvom Dotazníka spokojnosti klienta a objektívne tak posúdiť kvalitu poskytovaných služieb. Vaše podnety uvedené v dotazníku budú dôverné a anonymné.

Dotazník nám pomôže nie len zistiť naše prípadné nedostatky, ale napomôže nám tiež pri ich odstránení a skvalitňovaní našich služieb.

Za Vašu ochotu a čas strávený pri jeho vypĺňaní Vám vopred ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Ako pri vypĺňaní Dotazníka správne postupovať

  • Ohodnoťte nás pomocou stupnice od 1 do 5 (a vyjadrite tak svoju spokojnosť 1 alebo nespokojnosť 5)
  • V prípade, že na niektorú z otázok nechcete odpovedať, jej hodnotenie vynechajte.
 

Ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom, cestovným kanceláriám, základným a stredným školám, tanečným súborom a hudobným telesám ako i všetkým ostatným klientom za doterajšiu dôveru. Vďaka vám môžeme každodenne pracovať na skvalitňovaní našich služieb tak, aby sme mohli na našich spoločnýych cestách spĺňať neustále rastúce požiadavcky vás - cestujúcich na kvalitu, bezpečnosť a pohodlie samotnej prepravy a rovnako na ochotu, ústretovosť a prístup vodičov pri každom zájazde či výlete.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Kolektív pracovníkov Chrzan s.r.o.