O spoločnosti Chrzan s.r.o.

Autobusová doprava

Spoločnosť Chrzan s.r.o. pôsobí na trhu medzinárodnej a vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy nepretržite od roku 1996, keď sa jej konateľ Mgr. František Chrzan po niekoľkoročných skúsenostiach z pôsobenia v doprave rozhodol venovať sa autobusovej doprave na profesionálnej úrovni vo vlastnom mene.

Spoločnosť prešla od jej vzniku až po súčasnosť mnohými personálnymi zmenami, ktorých výsledkom je súčasný kolektív pracovníkov a najmä kvalitných a skúsených vodičov s dlhoročnou praxou vo vedení autobusov nadobudnutou pri vnútroštátnych i medzinárodných zájazdoch.

Najdôležitejšie zmeny sa však týkajú vývoja vozidlového parku, kde sa spoločnosť Chrzan s.r.o. rovnako ako iní dopravcovia musela a musí neustále prispôsobovať legislatívnym požiadavkám najmä z oblasti emisných limitov EÚ a tiež flexibilne reagovať na potreby a požiadavky cestujúcich, najmä z hľadiska výbavy vozidla a komfortu cestovania.

Vnútroštátna autobusová doprava

Využite nami ponúkané prepravné služby počas vašich ciest za kultúrnymi a historickými pamiatkami Slovenska a spoznávaním jeho krás, hradov, zámkov, kúpeľov ako aj na:

 • Školské výlety
 • Kultúrne a spoločenské podujatia
 • Podnikové konferencie
 • Lyžiarske zájazdy a iné...

Medzinárodná autobusová doprava

Európa - kontinent kultúry, so širokou ponukou a možnosťami pre výlety, dovolenku a oddych. Bohatá história nášho kontinentu zanechala množstvo kultúrnych a historických pamiatok, ktoré si zaslúžia náš obdiv.

Využite naše služby pri vašich cestách do zahraničia, do všetkých krajín Európy na:

 • Poznávacie zájazdy
 • Pútnické zájazdy
 • Zájazdy k moru
 • Pobytové zájazdy
 • Kultúrne a spoločenské podujatia
 • Pracovné stretnutia
 • Veľtrhy a výstavy
 • Stužkové slávnosti v zahraničí
 • Letiská
 • Karnevaly, festivaly a iné...

Preprava zamestnancov

Vzhľadom k stále vysokému počtu ľudí dochádzajúcich za prácou do krajín západnej Európy alebo susednej Českej republiky je ich preprava dôležitou súčasťou organizácie pracovnej sily v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho servisu, personálneho lízingu a personálnych služieb.

Autobusová preprava zamestnancov za prácou do zahraničia, ale i v rámci Slovenska je pre ich zamestnávateľov dôležitou a tiež nezanedbateľnou nákladovou položkou.

Preto sme v prípade záujmu o naše služby v tejto oblasti pripravení vypracovať cenové ponuky do požadovaných destinácií so zaujímavými cenovými benefitmi, podľa dohodnutého objemu prepráv.

Doprava pre kolektívy

Pre školské zariadenia a inštitúcie, športové kluby, organizácie, združenia a pod. je autobusová doprava vďaka jej dostupnosti a flexibilite najlepším možným riešením zabezpečenia prepravy pri realizácii zájazdov či výletov.

Autobusová doprava pre kolektívy predstavuje najjednoduchší spôsob naplnenia predstáv cestujúcich o návšteve akýchkoľvek pamiatok a miest, ktoré si na trase prepravy počas výletu alebo zájazdu naplánujú navštíviť.

Všetkým kolektívom, ktoré prejavia záujem o naše služby pri zabezpečovaní autobusovej dopravy do ľubovoľnej destinácie sme pripravení ponúknuť maximálne úsilie pri organizácii prepravy a pri zabezpečení kvalitných služieb a komfortu cestujúcich.

Doprava na pútnické zájazdy

Zájazdy organizované na miesta vyhľadávané veriacimi sú z pohľadu na prístup, ochotu a ústretovosť vodičov k cestujúcim veľmi špecifické, vďaka svojej atmosfére nie len v cieľovom mieste takéhoto zájazdu, ale i počas celej prepravy a času stráveného na cestách spolu.

Autobusová doprava na pútnické zájazdy preto nevyžaduje len komfort a pohodlie autobusu na vo väčšine prípadov dlhšej ceste do cieľa, ale najmä absolútne ústretový a empatický prístup jeho personálu.

Sme presvedčení, že vďaka skúsenostiam s prepravou cestujúcich do takmer všetkých najvýznamnejších pútnických miest v Európe a osobným skúsenostiam s množstvom organizácií, spoločenstiev a kolektívov veriacich vám môžeme práve takýto prístup nášho personálu zaručiť.

Doprava na poznávacie zájazdy

Spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok nášho kontinentu, najobľúbenejších a najnavštevovanejších miest jeho krajín, oblastí a regiónov láka každoročne mnohých cestovateľov.

Aj vďaka vám sme mohli spoločne navštíviť mnohé z nich a získať tak neoceniteľné osobné skúsenosti, ktoré môžeme pri našej práci a pri poskytovaní našich služieb takýmto spôsobom neustále využívať.

Autobusová doprava na poznávacie zájazdy nám poskytuje možnosť využiť všetky získané skúsenosti a nadobudnuté vedomosti pri takýchto prepravách a postarať sa vám tak o príjemnú a bezstarostnú jazdu a cestu plnú zážitkov.

Doprava pre cestovné kancelárie

U väčšiny cestovných kancelárií v Slovenskej republike je autobusová doprava z hľadiska zabezpečenia prepravy klientov do ponúkaných destinácií veľmi dôležitou službou ponúkanou pre ich komfortný a bezstarostný presun na miesto vybranej dovolenkovej destinácie.

Autobusová doprava pre cestovné kancelárie predstavuje pre dopravcov v oblasti prepravy osôb veľkú výzvu pri realizácií jednotlivých prepráv ako z hľadiska ich možnej časovej náročnosti, z hľadiska udržiavania vozidiel v bezproblémovom technickom stave ako i z hľadiska vysokej náročnosti klientov, pre ktorých spokojnosť musí personál vynaložiť maximálne úsilie.

V prípade záujmu cestovných kancelárií o našu vzájomnú spoluprácu sme pripravení ponúknuť vám nadštandardné cenové zvýhodnenia podľa požadovaného objemu zmluvných prepráv so zreteľom na vašu spokojnosť s nami ponúkanými službami.

 

Ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom, cestovným kanceláriám, základným a stredným školám, tanečným súborom a hudobným telesám ako i všetkým ostatným klientom za doterajšiu dôveru. Vďaka vám môžeme každodenne pracovať na skvalitňovaní našich služieb tak, aby sme mohli na našich spoločnýych cestách spĺňať neustále rastúce požiadavcky vás - cestujúcich na kvalitu, bezpečnosť a pohodlie samotnej prepravy a rovnako na ochotu, ústretovosť a prístup vodičov pri každom zájazde či výlete.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Kolektív pracovníkov Chrzan s.r.o.